• Друк

 

Графік підготовки бакалаврських робіт студентів спеціальностей 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа у 2017-2018 н.р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН написання бакалаврської роботи

(в осінньому семестрі 2017-2018 навчального року)

Назва етапів виконання кваліфікаційної роботи

Термін виконання етапів роботи 

Примітка
1

Вибір теми бакалаврської роботи. Затвердження теми Вченою Радою Інституту

11.09.2017 – 29.09.2017
2

Бібліографічний пошук. Складання попереднього плану бакалаврської роботи

02.10.2017 – 30.10.2017 
3

Розробка основнихположень роботи. Затвердження плану бакалаврської роботи

31.10.2017 – 30.11.2017 
4 Написання I  розділу. Редагування тексту науковим керівника 01.12.2017 – 31.01.2018 
5 Написання II  розділу. Редагування тексту науковим керівника 01.02.2018 – 28.02.2018 
6 Попередній захист теоретичної частини роботи до 20.03.2018 
7 Усунення недоліків. Підготовка до проведення емпіричного дослідження до 30.04.2018 
8 III розділ (проведення дослідження). Систематизація висновків 01.05.2018 – 24.05.2018 
9

Нормоконтроль, підготовка відгуку наукового керівника

25.05.2018 – 31.05.2018 
10

Рецензування бакалаврської роботи

01.06.2018 – 07.06.2018 
11 Подання чистового варіанта роботи (переплетеного, у твердій палітурці) разом із електронною версією з реєструванням на кафедрі. не пізніше 08.06.2018