1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Досягнення

Контакти

тел/факс: (044) 288-34-67
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Поштова адреса: 01601, м.Київ,
вул. Пирогова, 9, кімн. 5.5

На фейсбукfase1

В  Iнстаграм 

ins

Дипломи та атестати

Всього відвідувань

0770377
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
860
1433
9038
753176
22420
23922
770377

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2017-11-19 19:34:29

Рекомендована література

Основна література:

1. Блюменау Д.А. Индикаторный метод компьютерного свертывания в процессе обучения аналитико-синтетической переработке информации / Д. А. Блюменау, Л.Н. Афанасова // Науч. и техн. б-ки. – 2001. – № 12. – С. 29 – 42.
2. Блюменау Д.И. Информационный анализ/синтез для формирования вторичного потока документов: учеб.-практ. пособие / Д. И. Блюменау. СПб.: Профессия, 2006. – 240с. ¬
3. Блюменау Д.И. Проблемы свертывания научной ин¬формации / Д. И. Блюменау. – Л.: Наука, 2004. – 166 с.
4. Власова Г. В. Аналітико-синтетична переробка інфор¬мації: навч. посіб. Т. В. Власова, В. І. Лутовинова, JI.І. Тито¬ва. – К: ДАККіМ, 2006. – 290 с.
5. Гендина Н.И. Методика формализованного составления рефератов / Н.И. Гендина, Н.И. Колква, И.Л. Скипор, Г.А. Стародубова //Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях: учеб.-метод. пособие. – 2-е изд., перераб. – М.: Шк. б-ка, 2003. – С. 125-138.
6. Гречихин АА. Информационные издания: Типология и основные особенности подготовки / А.А. Гречихин, И.Г. Здо¬ров. – М.: Книга, 1988. – С.118-234.
7. Гречихин А. А. Общая библиография: учеб. для студ // А.А. Гречихин. – М., 2007. – 678 с.
8. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: підруч. / Н.М. Кушнаренко, В.К Удалова. – К: Вікар, 2006. – ¬С. 238–275 .
9. Лутовінова В.І. Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації: Практ. Посіб. / В.І. Лутовінова. – К.: Четверта хвиля, 2007. – 72 с.
10. Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посіб. для студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування»/М.М.Романюк. – Львів, 2002. – 112 с.
11. Соловьев В.И. Подготовка и редактирование информационных зданий: учебное пособие/Соловьев В.І. – М.: Моск. полигр. ин-т, 2006. – 72 с.
12. Соловьев В.И. Составление и редактирование рефера¬тов: Вопросы теории и практики. – 2 изд. / В.И. Соловьев // Жанры информационной литературы: Обзор.Реферат. – М., 1999. – С. 199–319.
13. Соловьев В.И. Универсализация подготовки реферата многоцелелевого назначения / В.И. Соловьев, А.Е. Конюшко // НТИ. Сер. 1. – 1999. – № 7–8. – С. 50–53.
14. Тяпкин Б.Г. Научно-информационная литература. Виды изданий /Б.Г.Тяпкин . — М.: МПИ, 1999. — 57 с.
15. Чепуренко Я.О. Бібліографування як процесс мікроаналітичного згортання інформації : навчально-методичні матеріали. – К.: Аконіт, 2008. – 137с.
16. Чепуренко Я.О. Бібліографічне моделювання в процесі інформаційно-аналітичної діяльності // Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація в управлінні: традиції та інновації», Киїів, 17 вересня 2010 р./ Міжнародний консалтинговий холдинг (Торонто), Українсько-польський цент управлінського консультування (Київ). – К.-Торонто, 2010. – С.44-59.

Додаткова література:

17. Бірбраєр В. До концепції вітчизняної системи реферування та видання реферативної інформації / В.Бірбраєр, Л. Котенко // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 3. — С. 25-26.
18. Зайченко Н.Я. Український реферативний журнал (методологічні та практичні засади розробки і створення) / Н.Я. Зайченко, М.Б. Сорока // Бібл. вісн. — 1999. — N 1. — С.10-12.
19. Кочубей Л. До проблеми створення реферативного журналу України «Політика»/Л.Кочубей // Вісн. Кн. палати. — 1997. — N 7. — С.20-23.
20. Крючин А.А. Досвід видання Українського реферативного журналу «Джерело». Проблеми і перспективи // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 1999. — N 6. — С. 125-128.
21. Леонов В.П. Реферирование и аннотирование научно¬-технической литературы / В.П. Леонов; Отв. ред. Б.с. Еле¬нов. – Новосибириск: Наука, 1986. – 176 с
22. Сорока М.Б. Національна система реферування ук¬раїнської наукової літератури / М. Б. Сорока; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К: НБУВ, 2002.¬ – 209с
23. Сорока М.Б. Реферативна база даних «Україніка наукова» в інформаційному забезпеченні науки та техніки / М.Б.Сорока // Реєстрація, зберігання і обробка даних. — 2000. — 2, N 4. — С. 91-95.
24. Сорока М.Б. Реферативна складова національних інформаційних ресурсів в системі наукових комунікацій України та світу / М.Б.Сорока // Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь: Наук. пр. та матеріали конф. — К., 2001. — Вип. 1. — С. 180-186.
25. «Україніка наукова» – загальнодержавна реферативна база даних / НАН Украіни, Нац. б-ка України ім. В.І. Вер¬надського; Уклад.: М.Б. Сорока, А.О. Чекмарьов, Л.Й. Кос¬тенко. – К, 2002. – 29 с.
26. Швецова-Водка Г. М. Документ і книга в системі комунікацій:монографія /Г.М.Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун- т. – Рівне, 2002. – 238 с.

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ